About Author – เกี่ยวกับนักเขียน


จริญญา ศรีสุขคำ ( Charinya Srisukkham )

จริญญา ศรีสุขคำ ( Charinya Srisukkham )

ชื่อ จริญญา ศรีสุขคำ ( Charinya Srisukkham )

ตำแหน่ง บรรณธิการเว็บ ufaboxing

จริญญา ศรีสุขคำ เป็นบุคคลสำคัญและมีบทบาทในการเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ ufaboxing ด้วยความชื่นชอบและความหลงไหลเกี่ยวกับกีฬาชกมวย ทำให้จริญญาเริ่มสนใจถึงความเป็นมาของกีฬามวย และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับมวยผ่านบทความที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลวงการกีฬามวย

ประวัติการศึกษา จริญญาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวารสารดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่จริญญา มักจะชอบดูกีฬาชกมวยอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากทางบ้านมีน้าเป็นนักมวย ตอนเด็กๆจริญญามักจะไปเชียร์น้าที่สนามมวยอยู่เสมอ พอโตขึ้นก็เริ่มซึมซับและชื่นชอบกีฬาชกมวยมาโดยตลอด จริญญาเริ่มสนใจและรักกีฬาประเภทนี้ ทำให้เธอเริ่มศึกษาข้อมูลความเป็นมาของกีฬาชกมวย กฎกติการการแข่งขัน และเขียนเป็นบทความเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้คนที่ชื่นชอบกีฬามวยได้อ่าน

ประสบการณ์ในด้านการทำงาน จริญญาได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬามวย และถ่ายทอดออกมาเป็นบทความ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามาเป็นเวลานาน และการได้คลุกคลีในแวดวงการมวยตั้งแต่เด็กๆ ทำให้จริญญาได้รู้เรื่องราวของกีฬาชกมวยมากกว่าใครๆ จริญญาได้ใช้ทักษะในการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลออกมาได้อย่างละเอียดถูกต้อง และมีความน่าสนใจถึงขอบเขตแวดวงมวย

ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ทำให้จริญญาได้มาทำงานเป็นบรรณาธิการบทความของเว็บไซต์ ufaboxing ซึ่งเธอได้ทำความเข้าใจถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา สำหรับแพลตฟอร์มเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ในแวดวงกีฬามวย ตั้งแต่การจัดการแข่งขัน โปรไฟล์นักมวยและการวิเคราะห์ข้อมูลนักมวย จริญญาจะให้ข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่และทันสมัยแก่ผู้อ่านและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

 

Address : Bangkok,Thailand

Email: [email protected]

Facebook: จริญญา ศรีสุขคำ

Twitter: จริญญา ศรีสุขคำ

Linkedin: จริญญา ศรีสุขคำ