ไม่หลีกเลี่ยงก็เลื่อน โควิด-19 ครั้งนี้ไม่ถึงกับต้องไม่มีการชก


ไม่หลีกเลี่ยงก็เลื่อน การกีฬาแห่งประเทศไทย ประสานไปยังผู้ว่าราชการ 77 จังหวัด ขอความร่วมมือต่อการจัดแข่งขันชกมวยแบบมีผู้ชม หากเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปก่อน 

ไม่หลีกเลี่ยงก็เลื่อน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท. )ได้มีหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด , ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค1 -ภาค 5, ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 77 จังหวัด ในฐานะนายทะเบียนจังหวัด ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามวย ในลักษณะของมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด–19

โดยหากจังหวัดๆนั้น มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขัน ขอให้ดูแลการให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.), คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และจัดการแข่งขัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

หนังสือดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19)ในไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดกิจกรรต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยก่อนหน้านี้ กกท. ได้ทำหนังสือถึง 88 สมาคมกีฬา เสนอให้เลื่อนกิจกรรมต่างๆออกไปก่อน

ไม่หลีกเลี่ยงก็เลื่อน

อ่านข่าววมวยเพิ่มเติม >>> ข่าวสารมวยไทย

ติดตามรับชมมวยมันส์ๆที่ >>> Ufaboxing

 

UFABOXING อัพเดททุกสถานณ์การมวยโลก !!!!
,