โครงการสภามวยไทยโลก เพื่อส่งเสริมการเติบโต ของนักกีฬามวยไทยอย่างมีคุณภาพ

โครงการสภามวยไทยโลก

โครงการสภามวยไทยโลก กับโปรเจกต์ “สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก”

โครงการสภามวยไทยโลก ห้องประชุมสนามมวยนานาชาติ รังสิต วันที่ 7 เมษายน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2565 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการ “สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง “นายอำนวย เกษบำรุง”

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานโครงการ “สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” ซึ่งนาย “อำนวย เกษบำรุง” ประธานโครงการได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ที่ล้วนเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ และความสามารถรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน

โครงการสภามวยไทยโลก

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการ เป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนาภาวะการเจริญเติบโตของ นักกีฬามวยไทย อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่เป้าหมายซึ่งทาง “พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร” ประธานสภามวยไทยโลก ในพระราชูปถัมภ์

พร้อมด้วยพลเอก “ธันวาคม ทิพย์จันทร์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก, นายอำนวย เกษบำรุง ประธานโครงการจึงแต่งตั้ง “นายสุนัย เกียรติอัชฌาสัย” บรรณาธิการมวยแชมป์ เป็นฝ่ายประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ

“สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” ทั้งนี้ทาง “พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร” ประธานสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่า เป็นโครงการนี้เป็นที่จับต้องได้ หากมีปัจจัยทุกด้านที่เหมาะสม ก็จะสามารถผลิตนักมวยไทยรุ่นใหญ่ ให้กับประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก และสร้างความนิยมและเผยแพร่ “มวยไทย” ศิลปการต่อสู้ประจำชาติไทย ให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : mgronline.com

อ่านข่าวมวยอื่นๆได้ที่ >>ข่าวมวย

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก!

UFABOXING อัพเดททุกสถานณ์การมวยโลก !!!!