แฟนมวยเฮ ยกระดับค่ายมวยไทย แน่นอน


แฟนมวยเฮ  สนง.คณะกรรมการกีฬามวย, การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับส.กีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ยกระดับค่ายมวยไทย แน่นอน

แฟนมวยเฮ  มื่อเวลา 14.00 น. วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ (PAT)
ได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬามวยตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนค่ายมวยไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปืงบประมาณ

พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 7,650,000 บาท จากคณะกรรมการกีฬามวย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มี นายเจริญ สุวรรณศรี ผอ.กองการบริหารงานกีฬาภูมิภาค, นายภูวดล ไข่คำ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย, นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผช.กองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพและ นายยงยศ แย้มงามเหลือ นิติกร 4 เป็นผู้แทนรับมอบ

โดยงานนี้ “ชาติซ้าย” นายสมชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬามวย ให้ค่ายมวยในท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน และได้ใช้อุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬามวย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพค่ายมวยในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬามวยไทย และรองรับบริการแก่ เยาวชน ประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจเพื่อมาออกกำลังกายและเรียนรู้กีพามวยไทยของชุมชน เพื่อสร้างกระแสมวยไทย และยกระดับมาตรฐานมวยไทยทั้งในประเทศ ไปจนถึงต่างประเทศ, เพื่อสร้างฐานกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยม และเข้มแข็งสู่อนาคตกลไกการขับเคลื่อนมวยไทยจากท้องถิ่น สู่สากลโลก ตามโครงการ “รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ”

ขณะที่ นายภูวดล กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมวยไทยรุ่นที่ โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกค่ายมวยต่อไป

แฟนมวยเฮ

อ่านข่าวเพิ่มเติม  มวยไทย

อ่านข่าวเว็บอื่น  ultimateufa

UFABOXING อัพเดททุกสถานณ์การมวยโลก !!!!
,