ท่ามวยไทยโบราณ ศาสตร์และศิลปะมวยไทย ที่เราเจอในละครย้อนยุค มีท่าอะไรกันบ้าง


ท่ามวยไทยโบราณ ความเป็นมาและความสำคัญของ ศิลปะการต่อสู้มวยไทย 

ท่ามวยไทยโบราณ มวยไทย เรียกว่าเป็นศิลปะ การต่อสู้ของวัฒนธรรมไทย ที่ชาวต่างชาติให้เป็น ที่ยอมรับและหลงใหล ที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้ เพราะมวยไทยคือ ความงดงามของศิลปะ การต่อสู้ที่แฝงไว้ ซึ่งศาสตร์และศิลป์ นำมาซึ่งการยอมรับ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ของผู้เรียนรู้ศิลปะมวยไทย

ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ความโดดเด่นและ ความเป็นเอกลักษณ์ไทย จึงเป็นสิ่งที่คนไทย จะต้องศึกษาเรียนรู้ ในบทนี้ผู้เขียนได้แสดง เนื้อหาในหัวข้อ ความหมายของมวยไทย ประวัติมวยไทย ความสำคัญและ ประโยชน์ของมวยไทย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของชาติไทย

ให้คงอยู่สืบไป เป็นศาสตร์และศิลป์แห่ง การต่อสู้ของชาติไทย ที่เป็นศาสตร์เพราะ สามารถเรียนรู้และ ถ่ายทอดได้เหมือนแขนงอื่นๆ และที่เป็นศิลป์เพราะ มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ ของชนชาติไทย นอกจากนั้นยังเป็นศิลปะ ในการต่อสู้ที่ใช้ ในการป้องกันตัวโดย ใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย

เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น หมัด เท้า เข่า ศอก ศีรษะที่เราได้ยินกันมาว่า นวอาวุธทั้ง 9 และยังเป็นกีฬาที่ สามารถแข่งขันกัน เพื่อความเป็นเลิศอีกทั้ง ยังประกอบอาชีพหารายได้ ให้กับตัวเองได้ด้วย โดยมีกฎกติกาการแข่งขัน อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังนำไปใช้ ในการออกกำลังกาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้อีกด้วยมวยไทยที่มี การวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี จึงสั่งสมวัฒนธรรม และประเพณีหลายๆ ด้านตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบัน และได้ผสมผสาน ได้อย่างกลมกลืน เช่น ความเชื่อในเรื่อง จิตวิญญาณคาถาอาคม ดนตรีวรรณกรรม คุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น ดังนั้นความหมาย ของมวยไทยจึงมีความ หลากหลายและ แตกต่างกันไป

ท่ามวยไทยโบราณ

ท่ามวยไทยโบราณ ในบท “หลวงสรศักดิ์” จากละครดัง เรื่องบุพเพสันนิวาส

ท่าดับชวาลา : เมื่อคู่ต่อสู้ เดินตรงเข้ามาและปล่อย หมัดซ้ายตรงๆ เราที่เป็นฝ่ายรับให้ฝ่ายรับให้ ก้าวเท้าขวาเฉียงแขยง ออกมานอกวง ให้ได้ระดับเดียวกับหมัดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวา ใช้แขนขวาปัด กดแขนซ้ายของฝ่ายรุก ให้เบนลงต่ำ พร้อมรีบชกด้วยหมัดซ้าย ตรงที่บริเวณเบ้าตา ในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นฝ่ายรุกให้ชกด้วยหมัดขวา และทำตรงกันข้าม ถือเป็นท่ามวยแก้หมัดตรง ของฝ่ายตรงข้าม ทักษะพื้นฐานมวยไทย

นาคขนดหาง : ท่านี้จะเป็นการใช้บริเณส่วนขาเรา ฟ้าดเข้าที่ก้านคอ ของคู่ต่อสู้และ กดลงมาโดยใช้แรงเยอะที่สุด ต้องบอกได้เลยว่าใครที่ โดนหมัดนี้เข้าไป น๊อคล่วงไปกองทุกราย และไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาโต้ตอบ ได้ทันทีอย่างแน่นอน อาจจะฟังดูไม่คุ้นหู คุ้นตากับท่านี้ซักเท่าไหร่ เนื่องจากที่นี้ไม่ได้เป็นที่ หยิบยกขึ้นมาใช้บ่อยนัก

หนุมานถวายแหวน : ท่านี้จะเป็นการใช้เชิงมวย และการแก้ทางมวยมือขวา ถ้าใครที่ได้ดูฉากในละครจะเห็นว่าท่านี้ ก็พิษร้ายแรงใช้เล่น ทำเอาคู่ต่อสู้เจ็บช้ำ เลือดช้ำหนองกันเลยทีเดียว เนื่องจากฝ่ายรับจะ ก้าวเท้ามาด้านข้าง พร้อมใช้หมัดซ้ายปัด หมัดขวาของฝ่ายรุก จากนั้นย่อตัวลงหลบหมัดตรง ของคู่ต่อสู้ แล้วสวนกลับด้วยหมัดทั้งสอง เสยเข้าที่คางอย่างจัง ใครโดนเข้าไป มีน็อคกลางอากาศแน่

หักงวงไอยรา : ท่านี้จะเป็นการใช้ศอก ในการแก้ทางมวย และตัดกำลังขาคู่ต่อสู้ได้อย่างดี เนื่องจากมวยไทยจะมีการ ใช้ขาในการเตะอยู่หลายท่า ดังนั้นท่า หักงวงไอยรา จึงใช้ตัดกำลังขาของคู้ต่อสู้ ด้วยการใช้ศอกกระทุ้งที่โคนขา เพราะเมื่อคู่ต่อสู้ยกแขน เตะกวาดที่ชายโครงแล้ว ฝ่ายรับจะต้องก้าวเข้าหาอีกฝ่าย อย่างรวดเร็ว พร้อมหันหน้าไปตามทิศทาง ที่ฝ่ายตรงข้ามรุกเตะเข้ามา ให้กระแทกศอก อัดบริเวณโคนขา พร้อมใช้แขนจับล็อกที่หน่อง ยกให้ขาขึ้นสูง เพื่อให้เสียหลักป้องกัน

ยอเขาพระสุเมรุ : ท่านี้ใช้ตั้งรับหมัดตรง หากคู่ต่อสู้นั้นเป็นมวยซ้าย ให้ก้มศีรษะลงให้ หมัดของอีกฝ่าย ผ่านศีรษะไป พร้อมกับสืบเท้าขวาไปข้างหน้า เล็กน้อย แล้วใช้ความรวดเร็ว และจังหวะปล่อยหมัด เสยปลายคางฝ่ายตรงข้ามทันที

ท่ามวยไทยโบราณ

ประโยชน์ต่างๆของมวยไทย ที่ไม่ใช่แค่เพียงการต่อสู้

การเรียนรู้และการฝึก ศิลปะมวยไทย นอกจากจะได้ความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติทักษะแล้ว ยังก่อให้เกิดคุณค่าและ ประโยชน์ต่างๆ กับนักมวยไทย ได้แก่ มวยไทยยังช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสมรรถภาพในการทำงานสูง ช่วยทำให้ทรวดทรงดีมีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ เพราะในการฝึกซ้อมและ แข่งขันมวยไทยจะต้องใช้ อวัยวะแทบทุกส่วนออกกำลังกาย เป็นผลทำให้อวัยวะส่วนนั้น ได้ออกกำลังกาย ทำให้ทรวดทรงดี ด้วยมวยไทย ช่วยพัฒนาอารมณ์ กล่าวคือ การออกกำลังกาย การฝึกซ้อมการแข่งขัน และการต่อสู้ของมวยไทยนั้น จะพบกับการผิดหวัง

การสมหวัง รวมทั้งความเจ็บปวด ทางด้านร่างกาย นักมวยไทยจึงต้อง มีความอดทน อดกลั้นเป็นอย่างดี การพบกับการแพ้และ ชนะบ่อยครั้งในการแข่งขัน ทำให้มีอารมณ์มั่นคง เพราะในการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็ ได้รับความเจ็บปวด ทางด้านร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งมวยไทยนั้นยังช่วย

พัฒนาทางด้านสังคม คือ มวยไทยถือว่าเป็น ศิลปวัฒนธรรม ของชาวไทยอย่างหนึ่ง ผู้ฝึกหัดมวยไทยและ นักมวยไทยเปรียบเสมือนผู้ รักษาทำนุบำรุงไว้ ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติไทย ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า ศิลปวัฒนธรรม นี้เป็นเครื่องยึดเหนียว ให้ชาวไทยรักหวงแหน และสามัคคีกันในหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม ให้ประเทศชาติมีความมั่น คงสืบต่อไป

การไหว้ครูร่ายรำมวยไทยเป็นอย่างไร

องค์ประกอบที่สำคัญ และเป็นสำคัญสร้าง บรรยากาศให้แก่การ ไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย รวมทั้งการแข่งขันชกมวย นั้นคือวงดนตรีปี่กลอง ซึ่งมีจังหวะและ ท่วงทำนองช้าและ เร็วตามช่วงเวลาของการแข่งขัน เมื่อเริ่มไหว้ครูท่วงทำนอง ก็จะช้าเนิบนาบช่วยให้ลีลา

ในการร่ายรำไหว้ครูดู อ่อนช้อยงดงามเป็นจังหวะ น่าชม และเมื่อเริ่มการแข่งขัน เสียงดนตรีก็เริ่มมีจังหวะ เร็วขึ้นบอกให้ผู้ได้ยินได้ชม รู้ว่าขณะนั้นนักมวย กำลังใช้ชั้นเชิงต่อสู้ กันอยู่ในสังเวียน และเมื่อถึงยกสุดท้าย จังหวะดนตรียิ่งเร่งเร้า ขึ้นเร้าใจให้นักมวยได้เร่ง พิชิตคู่ต่อสู้และเร้าใจ

ผู้ชมมวยรอบสนามให้ ตื่นเต้นกับผลการแข่งขัน ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า จังหวะดนตรีจึงเป็น ส่วนสร้างความรู้สึก ของนักชกและผู้ชมรอบสนาม ให้สนุกสนานตื่นเต้นกับ การแข่งขันได้อย่างน่าอัศจรรย์

มวยไทย วัฒนธรรมไทยและยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ตำราศาสตร์และศิลปะมวยไทย เป็นตำราที่ผู้เขียนมีความตั้งใจ เพื่อจะอนุรักษ์และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นั่นคือ “มวยไทย” โดยมีเนื้อหาด้านประวัติ และความเป็นมาของมวยไทย การไหว้ครู ร่ายรำมวยไทย หลักการของมวยไทย ทักษะมวยไทย ทักษะการป้องกันตัว ของมวยไทย

และแม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย เพื่อเป็นเนื้อหาที่จะ ถ่ายทอดในการเรียน การสอนในรายวิชา ทักษะและเทคนิคมวยไทย ในสาขาวิชามวยไทย ที่เปิดการเรียนการสอน ในวิทยาลัยมวยไทยศึกษา ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ และศิลปะของมวยไทย และรวบรวมศาสตร์และ

ศิลปะมวยไทยไว้แล้ว นอกจากนี้เพื่อไว้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ ซึ่งปัจจุบันน้อยมากที่เยาวชน คนไทยและประชาชนคนไทย จะเห็นความสำคัญของมวยไทย ที่เป็นวัฒนธรรมไทย มีมาอย่างยาวนาน

อ่านบทความมวยเพิ่มเติม >> ทักษะพื้นฐานมวยไทย

ขอคุณแหล่งข่าวสารมวยไทยต่างๆจาก : ดูบอล123 UFABET