ทักษะพื้นฐานมวยไทย เรียนรู้ทักษะที่น่าสนใจ ของแม่ไม้มวยไทย อย่างถูกวิธีดีต่อร่างกาย


ทักษะพื้นฐานมวยไทย ฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทย ทั้งท่าการใช้หมัด ศอก เข่า และเตะ

ทักษะพื้นฐานมวยไทย หลักพื้นฐาน ในการฝึกทักษะ แม่ไม้มวยไทย จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลัก พื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะ เบื้องต้นของการ เรียนแม่ไม้มวยไทย และกลมวย เพื่อนำไปสู่การมี ทักษะในขั้นสูงต่อไป ซึ่งศิลปะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เป็นทักษะพื้นฐาน ของกีฬามวยไทย ที่มีอยู่มากมายหลายแบบ ซึ่งครูมวยต่างๆ ได้คิดค้นขึ้นมาใช้ และได้นำมาเขียน หรือบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการ สอนวิชามวยไทย

ในปัจจุบัน ผู้ที่จะศึกษาวิชา มวยไทยเหล่านี้ จึงต้องยึดหลัก คุณธรรมอย่างเคร่งครัด และสำหรับ มวยไทย นั้นก็เป็นการต่อสู้ ในลักษณะมือเปล่า ที่ใช้อวัยวะประจำ ร่างกายของมนุษย์ ทั้งมือ เท้า เข่า ศอก ที่ประกอบด้วย เนื้อหนังและกระดูก มาประยุทธ์ใช้ใน การป้องกันตัว ด้วยท่วงท่าลีลาที่ ทักษะมวยสากล

มีลักษณะสวยงาม อ่อนโยนในการ เคลื่อนไหวเรือนร่าง แต่เมื่อเกิดการ ปะทะต่อกรกับคู่ปรปักษ์ องค์ประกอบแห่ง ร่างกายดังกล่าว กลับมีความแข็งแกร่ง เป็นอาวุธที่รุนแรง ทั้งการรุกรับ การปกป้องตนเอง และการตอบโต้ สร้างความปวดเจ็บขึ้น ได้อย่างน่าประหลาด โดยการกำหนด

วิธีการแห่งการ เคลื่อนไหวที่ กล่าวถึงข้างต้น นับเนื่องได้ว่าเป็น ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง ที่เกิดขึ้นจาก ภูมิปัญญาอัน ฉลาดล้ำลึกของบรรพบุรุษ แห่งชนชาติไทย และมีการสืบทอด ต่อเนื่องกันจาก รุ่นไปสู่รุ่น อันถือได้ว่าเป็นมรดก และเอกลักษณ์ของ บรรพชนที่ทรงคุณค่าสำคัญ ตกตะกอนสืบทอด

อยู่ในหัวใจ ร่างกายของชาย ชาตรีชาวไทยจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน แม้ยุคสมัยแห่ง กาลเวลาได้เคลื่อนคล้อย ผันแปรไปยาวนาน เพียงไรก็ตาม มรดกแห่งการต่อสู้ ลักษณะนี้ก็ยังยืนยง เป็นเอกลักษณ์ที่สูงค่า ของลูกหลานไทย ไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้ความจำเป็นใน การปกป้องตนเอง

จากภยันตรายรอบข้าง และสายเลือดของความ เป็นไทยยังสร้าง ความนิยมไปสู่กลุ่ม สุภาพสตรีนักสู้ ชาวไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการนำเผยแพร่ ในเชิงเอกลักษณ์วัฒนธรรม จนแพร่หลายเป็น ที่นิยมของชนชาติต่างๆ เกือบทั่วโลก ในกรอบของกีฬา และวัฒนธรรม ที่สามารถก่อให้เกิด พฤติกรรมการ เรียนรู้ที่ครอบคลุม

ทักษะพื้นฐานมวยไทย

ทักษะพื้นฐานมวยไทย มีอย่างไรบ้างให้ได้เรียนรู้

ก่อนอื่นเลยนั้น ก็จะเป็นการวางตำแหน่ง ของอวัยวะที่ได้จดมวย หมายถึง การกำหมัด วางเท้า มือ และลำตัว การกำหมัดที่ถูกต้อง คือ แบมือให้นิ้วมือทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน แล้วพับนิ้วทั้ง 4 นิ้วเข้าหาอุ้งมือ แล้วกดทับด้วยนิ้ว หัวแม่มือลงทาบ ในลักษณะเฉียงกับ นิ้วชี้และนิ้วกลาง เพื่อให้หมัดที่ กำกระชับแน่น โดยไม่เกร็งซึ่ง เป็นทักษะพื้นฐาน ของกีฬามวยไทย ที่มีอยู่มากมายหลายแบบ ซึ่งครูมวยต่างๆ ได้คิดค้นขึ้นมาใช้ และได้นำมาเขียน

หรือบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการสอน วิชามวยไทย ในปัจจุบันศิลปะการใช้หมัด เช่น หมัดตรง หมัดตัด หมัดตวัด หมัดเสย ศิลปะการใช้เท้า แบ่งออกเป็น การเตะ และการถีบ สำหรับการเตะนั้น เช่น เตะตรง เตะเฉียง เตะตวัด เตะกลับหลัง ส่วนการถีบ เช่น ถีบตรง ถีบข้าง ถีบกลับหลัง

ศิลปะ การใช้เข่า เช่น เข่าตรง เข่าเฉียง เข่าตัด เข่าโค้ง เข่าลอยศิลปะการใช้ศอก เช่น ศอกตี ศอกตัด ศอกงัด ศอกพุ่ง ศอกกระทุ้ง ศอกกลับ การนำเอาศิลปะ แม่ไม้มวยไทยเหล่านี้ ไปใช้ให้ได้ผลดี ย่อมขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ความชำนาญ และความมีไหวพริบ จึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด

การตั้งจดท่ามวย คืออะไร และจะต้องทำไรอย่างไรให้ถูกต้อง

การตั้งท่าจดมวย หมายถึง การวางเข่า การวางมือให้ถูกต้อง ตามหลักการฝึก ซึ่งในการจดมวยนั้น ต้องทราบเหลี่ยมมวยด้วย เหลี่ยมมวย หมายถึง การแสดงการใช้มือและเท้าที่ถนัด ออกมาให้เห็น โดยปกติมวยจะมี 2 เหลี่ยม คือ เหลี่ยมซ้าย และเหลี่ยมขวา

เหลี่ยมซ้าย หมายถึง การยื่นหมัดขวาไปข้างหน้า สูงเหนือระดับหางคิ้ว ในขณะที่เท้าขวายื่นไปข้างหลัง หมัดซ้ายชิดคาง เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง ลำตัวเหยียดตรง ไม่เกร็งปล่อยตัวตามสบาย โดยให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ระยะห่างของเท้าทั้งสองข้าง 1 ช่วงตัว สายตามองผ่านมือไปยัง คู่ต่อสู้ตลอดเวลา

เหลี่ยมขวา หมายถึง การยื่นหมัดซ้ายไปข้างหน้า สูงเหนือระดับหางคิ้ว ในขณะที่เท้าซ้ายยื่นไปข้างหลัง แขนซ้ายขนานกับลำตัว หมัดขวาชิดคาง เท้าขวาอยู่ด้านหลัง ลำตัวเหยียดตรง ไม่เกร็งปล่อยตัวตามสบาย ให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าขวา สายตามองผ่านมือไปยัง คู่ต่อสู้ตลอดเวลา

ทักษะพื้นฐานมวยไทย

ฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยง่ายๆจากการใช้ หมัด ศอก เข่า เตะ

 1. หมัดงัด หมายถึง เริ่มต้นจากท่าจรดมวยขวา แล้วย่อตัวลง เท้าแยกห่างย่อเข่าซ้ายลง พร้อมกับลดหมัดซ้ายลงและหงายหมัดขึ้น แล้วบิดลำตัวไปทางขวาของตนเองพร้อมกับดึงกระตุกหมัดซ้ายขึ้นตรง
 2.  หมัดตรง หมายถึง การชกหมัดออกไปจากไหล่ให้เป็นแนววิถีทางตรงไปสู่เป้าหมาย
 3. หมัดเสย หมายถึง ชกหมัดในระยะประชิดตัว ทิศทางการเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบน
 4.  หมัดตวัด หมายถึง การชกหมัดโดยการงอและเกร็งข้อศอกไว้ ให้หมัดออกไปเป็นวิถีทางโค้งอาจคว่ำหรือตั้งหมัดก็ได้
 5.  ศอกตี หมายถึง การพับข้อศอกตีเฉียงลงกระทบเป้าหมาย สามารถตีได้ทั้งซ้ายและขวา
 6. ศอกตัด หมายถึง การพับข้อศอกขึ้นตีศอกทิศทางขนานกับพื้น
 7.  ศอกงัด หมายถึง ศอกที่เราใช้ตีเสยขึ้นหรืองัดขึ้น เป้าหมายที่ปลายคาง คิ้วและใบหน้า
 8. ศอกสับ หมายถึง ศอกที่ใช้สับลงบนคู่ต่อสู้ที่เข้ากอด จะด้วยศอกเดี่ยวหรือคู่ ก็ตาม บริเวณใบหน้าจะต้องเร็วและแรง แต่คู่ต่อสู้ต้องเตี้ยกว่า
 9. เข่าเฉียง หมายถึง การตีเข่าขึ้นเฉียงทำมุม กับลำตัวคู่ต่อสู้ เป้าหมายบริเวณชายโครง
 10. เข่าโค้ง หมายถึง เป็นเข่าที่ผู้ใช้จะต้องบิดสะโพกคว่ำลงให้ทิศทางของ เข่าลอยโค้งจากบนลงปะทะเป้าหมายให้ปลายเท้า เหยียดเป็นเส้นตรงกับขาและเข่า
 11.  เข่าตรง หมายถึง เข่าที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มไปกระทบเป้าหมายแนววิถีทางตรงดิ่ง
 12.  เข่าลอย หมายถึง การตีเข่าขึ้นไปตรงๆโดยการกระโดดตัวลอยพ้นจากพื้น
 13. เตะตรง หมายถึง การเตะให้วิถีทางขึ้นตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย
 14.  เตะตัด หมายถึง การเตะที่มีวิถีทางโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับไปกับพื้น
 15.  เตะเฉียง หมายถึง การเตะเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมายบริเวณชายโครง ลำตัวหรือปลายคางคู่ต่อสู้
 16.  เตะตวัด หมายถึง การเตะเหวี่ยงแล้วตวัดเท้าให้ส้นเท้าปะทะเป้าหมาย

อ่านบทความมวยเพิ่มเติม >> ทักษะมวยสากล

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของแม่ไม้มวยไทยจาก : ดูอนิเมะออนไลน์ UFABET