ตำนานมวยนายขนมต้ม เปิดประวัติตำนานมวยไทย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งมวยไทย

ตำนานมวยนายขนมต้ม ตำนานยอดนักมวย ชายเลือดนักสู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ กรุงศรีอยุธยาและชาติไทย

ตำนานมวยนายขนมต้ม หากกล่าวถึง “มวย” เรียกได้ว่าเป็นมรดก ร่วมทางวัฒนธรรม ของประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่มีเพียงแค่เฉพาะไทย แต่เพื่อนบ้านอย่างลาว เมียนมา และกัมพูชา เองก็มีประวัติมายาวนาน อาจมีชื่อเรียกมวย ที่แตกต่างกัน แต่สำหรับ “มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

และกีฬาที่มีชื่อเสียง ไปทั่วโลก เป็นมรดกวัฒนธรรม ที่ต่างประเทศยอมรับ ไม่แพ้อาหารไทยเลย ประเทศไทยมีเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับมวยไทย มีร่องรอยพัฒนาการ มาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยทวารวดี รุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ สืบเนื่องจนทุกวันนี้

เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่มีกลวิธีในการ ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 9 อย่าง เรียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ เท้า เข่า ศอก อย่างละ 2 ศีรษะอีก 1 ได้อย่างผสมกลมกลืนกัน วันมวยไทย ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือวันที่ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถ ด้านมวยไทย เป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน  5 หนังนักมวยที่ดีที่สุด

ตำนานมวยนายขนมต้ม เป็นใคร ทำไมถึงเป็นสุดยอดตำนานแห่งมวยไทย

ตำนานมวยนายขนมต้ม

นายขนมต้ม เกิดวันอังคาร เดือนยี่ ปีมะเมีย พ.ศ. 2293 ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่บ้านกุ่ม (ปัจจุบันนี้ก็คือ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) บิดาชื่อนายเกิด มารดาชื่อนางอี่ ตามประวัติระบุว่า นายขนมต้ม มีพี่มีสาวที่ชื่อเอื้อย แต่ว่าเสียชีวิตเมื่อยังเด็ก

เมื่ออายุประมาณ 10 ขวบ ต้องมาอาศัยอยู่วัด เพราะพ่อแม่ถูกพม่าฆ่า จนเสียชีวิตทั้งคู่ เมื่อเริ่มแตกหนุ่มเขาจึง ได้เริ่มฝึกวิชามวยไทย จนในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่า จึงตัวนายขนมต้มเอง ถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่า นายขนมต้มได้สร้าง ชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยา และชาติไทย

นายขนมต้ม นั้นถือได้ว่าเป็น ตำนานยอดนักมวย ของชาวไทยโดยแท้จริง ไม่เพียงแต่ท่าน จะยังกล้าหาญแล้ว ในวันนั้นท่านยังได้ แสดงฤทธิ์ของมวยไทย และคนไทยให้เป็น ที่ประจักษ์ต่อ สายตาของชาว ต่างชาติอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ชาวต่างชาติต่างก็ พากันยอมรับใน มวยไทยว่าเป็น ศาสตร์และเป็น

ศิลปะการต่อสู้ ที่ทรงพลานุภาพที่สุด นายขนมต้ม มีชื่อเสียงในเชิงมวย เป็นที่เลื่องลือ โดยมีเหตุการณ์ ที่นายขนมต้ม ชกชนะนักมวยพม่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 โดยอาศัยความสามารถในเชิงหมัดมวย ดังพงศาวดาร บันทึกข้อความ ตอนหนึ่งว่า

“เมื่อพระเจ้ามังระ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ และก่อเสริมพระเจดีย์ชเวดากอง ในเมืองย่างกุ้ง เป็นการใหญ่นั้น ครั้นงานสำเร็จลงในปี พ.ศ. 2317 พอถึงวันฤกษ์งามยามดี คือวันที่ 17 มีนาคม จึงโปรดให้ทำพิธียกฉัตรใหญ่ ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์ แล้วได้ทรงเปิดงาน มหกรรมฉลอง อย่างมโหฬาร ขุนนางพม่ากราบทูลว่า

นักมวยไทย มีฝีมือดียิ่งนัก” พระเจ้ามังระจึงตรัสสั่งให้ เอาตัวนายขนมต้ม นักมวยดีมีฝีมือ ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ามาถวาย พระเจ้ามังระ ได้ให้จัดมวยพม่า เข้ามาเปรียบกับนายขนมต้ม โดยจัดให้ชกต่อหน้าพระที่นั่ง ปรากฏว่านายขนมต้ม ชกพม่าไม่ทันถึงยก ก็ชนะถึงเก้าคนสิบคน

พระเจ้ามังระทอดพระเนตร ยกพระหัตถ์ตบพระอุระ ตรัสสรรเสริญนายขนมต้มว่า “คนไทยนี้มีพิษสงรอบตัว” แม้มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ ถึงเก้าคนสิบคน นี่หากว่ามีเจ้านายดี มีความสามัคคีกัน ไม่ขัดขากันเอง และไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว และโคตรตระกูลแล้ว ไฉนเลยกรุงศรีอยุธยา จะเสียทีแก่ข้าศึก ดั่งที่เห็นอยู่ทุกวันนี้”

หลังจากที่ นายขนมต้ม ได้เอาชนะนักมวยพม่าแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับเขา

ซึ่งหลังจากที่ นายขนมต้ม ได้ชกเอาชนะ นักมวยพม่าแล้ว พระเจ้ามังระ ได้ปูบำเหน็จแก่ นายขนมต้ม โดยแต่งตั้งเป็นข้ารับใช้ ในกรุงอังวะแต่ นายขนมต้มกลับปฏิเสธ และขอให้พระเจ้ามังระ ปลดปล่อยตนและ เชลยคนไทยทั้งหมด ให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิด พระเจ้ามังระก็ยอมทำตาม ความประสงค์

ในที่สุดนายขนมต้ม และเหล่าเชลยคนไทย ก็ได้รับอิสรภาพและ กลับไปยังบ้านเกิด ก็คือแผ่นดินไทย ที่มีกรุงธนบุรีเป็น ราชธานีโดยสมัย พระเจ้ากรุงธนบุรีนามว่า ตากสินมหาราช นายขนมต้ม ก็ได้อาศัยอยู่บ้านเกิด อย่างสงบแต่ไม่ทราบว่า เสียชีวิตไปเมื่อใด และได้เคยมีการจัดให้วันที่ 17 มีนาคม

เป็นวันมวยไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ต่อนักมวยไทย นอกจากนี้ ชาวพระนครศรีอยุธยา ได้พร้อมใจกันสร้าง อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจ และให้ลูกหลานไทย ยึดถือเป็นแบบอย่างสืบไป

อ.สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าค่ายมวยไทย กล่าวถึง นายขนมต้ม และมวยไทย

ตำนานมวยนายขนมต้ม

อ.สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าค่ายมวยไทย ต.สุรัตน์ และผู้ฝึกสอนนักมวยไทยทีมชาติ กล่าวว่าในฐานะคนไทย ยกย่องวีรบุรุษผู้นี้ มีอนุสาวรีย์นายขนมต้ม ทุกปีนักมวยไทยและ ฝรั่งทั่วโลกที่มาเรียน มวยไทยเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ นักชกยอมรับและรู้จัก ชื่อเสียง มวยไทยนายขนมต้ม

มวยไทยกับมวยพม่า มีประวัติมานาน เป็นศิลปะป้องกันตัว ที่ต้องรักษาเอาไว้ นอกจากสร้างสุขภาพ ให้แข็งแรงแล้วยัง สร้างความสามัคคี มวยไทยมีประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ มีเอกลักษณ์ เตะหนัก ชกหนัก อาวุธรุนแรง อยากให้ทุกคนเรียนรู้ ปัจจุบันมีหลักฐาน เป็น ตำราแม่ไม้มวยไทย และครูมวยไทยเกิดขึ้น

5 สาย ได้แก่ มวยท่าเสา เป็นมวยไหวพริบดี มวยลพบุรี เป็นมวยชกฉลาก รุกรับคล่องแคล่วว่องไว หมัดตรงแม่นยำ มวยไชยา มีการตั้งท่ามวย ท่าย่างสามขุมสวยงาม มวยโคราช เวลาเตะต่อยวงกว้าง และ มวยไทยสายพระนคร เกิดขึ้นสมัย ร.5 ก่อนพัฒนาเป็น มวยไทยสายพลศึกษา มีการตั้งค่ายมวย

สมาคม จัดการเรียนการสอน ให้ประชาชน สืบทอด กันมาถึงทุกวันนี้ อยากให้คนไทย ช่วยกันเผยแพร่ แม่ไม้มวยไทย รวมถึงเกียรติประวัติ นายขนมต้ม อย่ายอมให้ใครมา หักล้างประวัติศาสตร์มวยไทย อ.สุรัตน์ กล่าว

ข้อมูลข่าวสารมวยดีๆจาก : ดูอนิเมะออนไลน์ แทงบอลออนไลน์